Jak skutecznie realizować cele biznesowe i postanowienia noworoczne w 2023 roku?

sty

Jak sformułować swoje postanowienia i cele i zaplanować ich realizację, by w grudniu nie obudzić się z tą samą listą nie odhaczonych zadań?

UŻYJ METODY SMART

Postanowienia noworoczne mają sens tylko wtedy, gdy możesz i potrafisz je zrealizować. W przeciwnym wypadku mogą zniechęcić Cię do dalszej pracy nad sobą — naukowcy dowiedli, że wyższe poczucie sprawczości idzie w parze z dalszą motywacją do działania i większymi osiągnięciami w życiu.

Przede wszystkim potraktuj każde noworoczne postanowienie jak osobny projekt. Sformułuj je według modelu SMART (z ang. „mądry”), który sprawdza się m.in. w zarządządzaniu. SMART to akronim od angielskich słów:

  • S (specific) — konkretny, jasno sprecyzowany (nie ogólny!)
  • M (measurable) — mierzalny (wyrażony liczbami, datami itp.)
  • A (achievable) — osiągalny (mieszczący się w granicach rozsądku)
  • R (relevant) — istotny (taki, który jest dla Ciebie ważny)
  • T (time-bound) — określony w czasie (z wyznaczonym terminem realizacji).

Przeczytaj przykłady poniżej, a zobaczysz, o co mi chodzi.

Przykład 1.

Chcę wyglądać i czuć się zdrowo (R), dlatego zrzucę w sumie 10 kg (M) do 30 września 2023 roku (A, T). W tym celu od 1 lutego zacznę się zdrowo odżywiać i biegać 3 razy w tygodniu — w poniedziałki, środy i piątki (S). Pod koniec września będę ważyć 75 kg (M, A). 

Przykład 2.

Chcę podnieść jakość swojego życia (R), dlatego zmienię pracę na taką, w której będę zarabiać co najmniej o 700 zł netto więcej niż teraz (A, M). W tym celu najpóźniej do 10 maja 2023 roku (T) zaaplikuję na 5 najlepszych ofert pracy (S, A), wysyłając CV i list motywacyjny dopasowane do każdej z nich (S).

Pamiętaj, że napisanie dobrych postanowień noworocznych wymaga czasu. Pomysły, które wpadają nam do głowy „przy okazji”, zwykle są mało konkretne, nieuporządkowane i… często nieistotne. Jeśli chcesz utrzymać motywację, każde postanowienie powinno wynikać z Twoich realnych potrzeb.

Poza tym nie wyznaczaj sobie od razu 20 czy 30 celów. Wybierz maksymalnie 5 najważniejszych postanowień noworocznych, które będziesz w stanie spełnić w wyznaczonym czasie. Najlepiej, żeby dotyczyły różnych dziedzin Twojego życia (np. pracy, hobby, zdrowia, rozwoju osobistego, związków lub życia rodzinnego).

źródło: https://www.livecareer.pl/porady-zawodowe/postanowienia-noworoczne

WYZNACZ KONKRETNE CELE BIZNESOWE NA ROK 2023

22 rodzaje celów biznesowych

Wyznacz cele biznesowe na podstawie czynników mierzących i wpływających na sukces organizacji. Możesz na przykład wyznaczyć następujące cele biznesowe:

Finansowe cele biznesowe

1. Zyskowność: cele biznesowe skoncentrowane na zyskowności są ważne, jeżeli firma polega na inwestorach zewnętrznych. Osiągnięcie i utrzymanie zyskowności gwarantuje długoterminowy sukces, więc umożliwia przybliżenie się do celów ogólnej misji firmy.

2. Przychód: cele biznesowe skoncentrowane na przychodzie pomagają zrównoważyć dochód z kosztami i utrzymać działalność. Możesz wyznaczyć cele biznesowe związane z osiągnięciem określonego przychodu rocznego albo zwiększeniem przychodu o określoną wartość procentową w danym czasie.

3. Koszty: koszty oznaczają ilość pieniędzy wydawanych na działalność. Zmniejszenie kosztów może pomóc w zwiększeniu dochodu i osiągnięciu zyskowności. Cele biznesowe związane z kosztem mogą pomóc kontrolować koszt produkcji lub działalności dla poprawy ogólnej sytuacji finansowej firmy.

4. Przepływ pieniężny: przepływ pieniężny oznacza pieniądze wchodzące i wychodzące z firmy. Przepływ pieniężny może być dodatni, co oznacza, że zarabiasz więcej niż wydajesz, lub ujemny, gdy wydajesz więcej niż zarabiasz. Podobnie do zyskowności cel biznesowy skoncentrowany na przepływie pieniężnym może ułatwić osiągnięcie sukcesu finansowego w długim terminie.

5. Zrównoważony rozwój: aby rozwijać się jako firma, musisz rozwijać się w zrównoważony sposób. Wyznaczenie celów biznesowych związanych ze zrównoważonym rozwojem ułatwia zaplanowanie prognoz finansowych, kosztów pracowniczych i innych kwestii finansowych.

Cele biznesowe skoncentrowane na kliencie

6. Pozycja konkurencyjna: ważnym elementem strategii biznesowej jest określenie pozycji produktu lub usługi względem innych dostępnych na rynku. Wyznaczając cel biznesowy skoncentrowany na pozycji konkurencyjnej możesz upewnić się, ze produkt lub usługa spełni oczekiwania rynku. Możesz też skorzystać z pozycji konkurencyjnej do wyprzedzenia konkurencji w kluczowym obszarze.

7. Udział w rynku: ten cel biznesowy odnosi się do udziału produktu lub usługi w rynku. Im większy udział w rynku, tym większy zasięg ma działalność. Wyznaczenie celu biznesowego tego typu jest pomocne, jeśli chcesz zwiększyć swoją obecność na rynku. Możesz zrobić to za pomocą inicjatyw w mediach społecznościowych, ukierunkowanych kampanii reklamowych lub monitorowania marki i jej efektywności.

8. Satysfakcja klientów: zadowoleni klienci są niezbędni dla sukcesu działalności. Skupienie się na celu biznesowym skoncentrowanym na satysfakcji klientów może pomóc w ich lepszej obsłudze. Zależnie od celu biznesowego może to być skoncentrowanie się na programie konsumenckim, ulepszenie pomocy technicznej czy podobnych obszarów kontaktu z klientem.

9. Świadomość marki: marka sprawia, że Twoja firma wyróżnia się z tłumu. Świadomość marki to ważna metoda poznania, jak klienci odbierają markę oraz stopnia w jakim odróżniają ją od konkurencji. Zrozumienie i zwiększenie świadomości marki odgrywa kluczową rolę w długoterminowej strategii marketingowej.

10. Sprzedaż: często napotkasz cele biznesowe związane z ulepszeniem lub zmienieniem cyklu sprzedaży. Może to obejmować wszystko od zmniejszenia kosztu pozyskania klienta, opracowania lepszego monitorowania potencjalnych klientów, zwiększenia sprzedaży krzyżowej po wiele innych elementów.

11. Rezygnacja: współczynnik rezygnacji w biznesie oznacza liczbę klientów traconych w danym przedziale czasu. Zmniejszenie rezygnacji jest doskonałą metodą zwiększenia zysku i zapewnienia satysfakcji klientów z oferowanego produktu lub usługi.

Wyznaczaj i osiągaj cele z Asaną

Cele wewnętrzne działalności

12. Satysfakcja i zaangażowanie pracowników: ważną kwestią Twojej firmy jest także to, jak czują się w niej pracownicy. Zwiększenie satysfakcji i zaangażowania pracowników sprawia, że są oni szczęśliwsi, zmniejsza wypalenie i umożliwia tworzenie bardziej wydajnych zespołów.

13. Retencja pracowników: kluczowym celem wewnętrznym działalności jest czas zatrudnienia pracowników w firmie. Dzięki wydłużeniu czasu zatrudnienia i zmniejszeniu rotacji w firmie będą dostępni bardziej doświadczeni pracownicy, co ułatwi realizację złożonych projektów.

14. Rozwój firmy: aby rozwijać działalność musisz zatrudniać coraz więcej osób. Zrównoważony rozwój działalności może być trudny, dlatego firmy często wyznaczają rozwój firmy jako kluczowy cel działalności.

15. Kultura organizacyjna: kultura organizacyjna to idee, wartości i normy grupowe kształtujące interakcje członków zespołu w firmie. Dobra kultura zwiększa zaangażowanie pracowników oraz retencję, dlatego więc jest to jeden z głównych powodów, dla których wiele firm wyznacza cele skoncentrowane na kulturze organizacyjnej.

16. Zarządzanie zmianą: możesz łatwo wprowadzać zmiany organizacyjne na dużą skalę dzięki zarządzaniu zmianą. Mimo tego że organizacje zazwyczaj co roku wyznaczają ten typ celu biznesowego, jego wyznaczenie może być pomocne, jeśli widzisz zbliżające się duże zmiany.

17. Produktywność: w Asanie nie uważamy, że produktywność to „robienie, jak najwięcej się da”, a raczej sposób zoptymalizowania czasu i wykonania jak najlepszej pracy. Zwiększenie produktywności pracowników ułatwi zespołom wydajniejsze wykonanie ważnej pracy.

18. Skuteczność pracowników: zespoły nie muszą być tylko wydajne, ale powinny również wiedzieć nad czym mają pracować. Najlepsze firmy działają z myślą o wydajności i skuteczności, dlatego wyznaczają cele biznesowe oparte na skuteczności. Aby dowiedzieć się więcej, przeczytaj nasz artykuł na temat różnicy między wydajnością a skutecznością.

19. Różnorodność i inkluzywność: dużą częścią otwartej kultury firmowej jest zadbanie o poczucie przynależności pracowników. Inwestycja w programy różnorodności i inkluzywności może sprawić, że firma będzie bardziej otwarta dla aktualnych i potencjalnych pracowników.

[Przeczytaj] Jak morale zespołu wpływa na wydajność pracownika

Cele biznesowe związane z przepisami

20. Kontrola jakości: wdrożenie środków kontroli jakości jako celu biznesowego ułatwia zapewnienie odpowiedniego poziomu produktów lub usług. To następnie przekłada się na lepsze relacje z klientami i większy zysk.

21. Zgodność: jeśli w najbliższej przyszłości firma musi spełnić wymogi dotyczące zgodności, wyznaczenie tych wymagań jako celów biznesowych umożliwi ich terminową realizację.

22. Zrównoważenie i ograniczenie odpadów: niektóre firmy wyznaczają cele biznesowe, aby zmniejszyć odpady albo zwiększyć zrównoważoną produkcję. Chociaż może nie mieć to bezpośredniego wpływu na działalność, zaangażowanie w kwestie ochrony środowiska może ułatwić dotarcie do określonych grup docelowych.

Jeśli zainteresowało Cię profesjonalne wyznaczenie celów biznesowych, polecamy oryginały artykułów o celach biznesowych Asana:

https://asana.com/pl/resources/business-goals-examples

https://asana.com/pl/resources/business-objectives-examples

 

Post navigation